šŸŒāœˆļø BorusĀ­sia WorldĀ­wide āœˆļø šŸŒ

Hunor SpieĀ­ler unseĀ­rer F4-JunioĀ­ren, senĀ­det uns ebenĀ­falls liebe GrĆ¼ĆŸe aus der LeipĀ­ziĀ­ger Red Bull Arena. šŸ‡©šŸ‡Ŗ vs šŸ‡­šŸ‡ŗ

Wir wĆ¼nĀ­schen viel SpaƟ und viele Tore fĆ¼r Schland šŸ‡©šŸ‡Ŗ!!

šŸ–¤šŸ¤