šŸŒāœˆļø BorusĀ­sia WorldĀ­wide āœˆļø šŸŒ

MarĀ­lon SpieĀ­ler unseĀ­rer Eā€‘Junioren, senĀ­det uns liebe GrĆ¼ĆŸe aus der LeipĀ­ziĀ­ger Red Bull Arena. Hier finĀ­det heute das LƤnĀ­derĀ­spiel zwiĀ­schen DeutschĀ­land šŸ‡©šŸ‡Ŗ und Ungarn šŸ‡­šŸ‡ŗ statt.

Wir wĆ¼nĀ­schen viel SpaƟ und viele Tore fĆ¼r Schland šŸ‡©šŸ‡Ŗ!!

šŸ–¤šŸ¤