šŸŒāœˆļø BorusĀ­sia WorldĀ­wide āœˆļøšŸŒ

Max, Niklas, Willi, Gino und Felix, SpieĀ­ler und Coach unseĀ­rer ersĀ­ten MƤnĀ­nerĀ­mannĀ­schaft, sind heute in der MerĀ­ceĀ­des Benz Arena in BerĀ­lin šŸ‡©šŸ‡Ŗ. Hier werĀ­den die letzĀ­ten beiĀ­den VierĀ­telĀ­fiĀ­nalĀ­paaĀ­runĀ­gen der BasĀ­ketĀ­ball-EM angeschaut.

Wir wĆ¼nĀ­schen viel SpaƟ und tolle Partien!

šŸ–¤šŸ¤