šŸŒāœˆļø BorusĀ­sia WorldĀ­wide āœˆļøšŸŒ

Felix KlepĀ­zig, Head Coach unseĀ­rer 1. MƤnĀ­nerĀ­mannĀ­schaft, und EheĀ­frau Charly senĀ­den uns UrlaubsĀ­grĆ¼ĆŸe aus dem SalzĀ­burĀ­ger Land šŸ‡¦šŸ‡¹

Wir wĆ¼nĀ­schen weiĀ­terĀ­hin entĀ­spannte Tage!!

šŸ–¤šŸ¤