šŸŒāœˆļø BorusĀ­sia WorldĀ­wide āœˆļøšŸŒ

SteĀ­ven GĆ¼nĀ­ther, MitĀ­telĀ­feldĀ­akĀ­teur unseĀ­rer 1. MƤnĀ­nerĀ­mannĀ­schaft, und PartĀ­neĀ­rin senĀ­deĀ­ten uns UrlaubsĀ­grĆ¼ĆŸe aus Side šŸ‡¹šŸ‡·

Wir hofĀ­fen ihr hatĀ­tet schƶne Tage!

šŸ–¤šŸ¤