šŸŒāœˆļø BorusĀ­sia WorldĀ­wide āœˆļøšŸŒ

Julian Schwandt, StĆ¼rĀ­mer unseĀ­rer 1. MƤnĀ­nerĀ­mannĀ­schaft, und EdelĀ­fan Jens senĀ­den uns UrlaubsĀ­grĆ¼ĆŸe von der polĀ­niĀ­schen OstĀ­see in Rowy šŸ‡µšŸ‡±

Wir wĆ¼nĀ­schen weiĀ­terĀ­hin erholĀ­same Tage!

šŸ–¤šŸ¤