šŸŒāœˆļø BorusĀ­sia WorldĀ­wide āœˆļøšŸŒ

Pepe DiekĀ­mann, SpieĀ­ler unseĀ­rer Fā€‘Juniorenmannschaft, und Mama Maria senĀ­den uns UrlaubsĀ­grĆ¼ĆŸe vom GoldĀ­strand in Bulgarien šŸ‡§šŸ‡¬

Wir wĆ¼nĀ­schen weiĀ­terĀ­hin erholĀ­same Tage!

šŸ–¤šŸ¤