šŸŒāœˆļø BorusĀ­sia WorldĀ­wide āœˆļøšŸŒ

Auch Ben KrƶĀ­ger, SpieĀ­ler unser BamĀ­biĀ­niĀ­mannĀ­schaft, mit BruĀ­der Jonas und Mama Joana senĀ­den uns erneute UrlaubsĀ­grĆ¼ĆŸe vom OstĀ­seeĀ­bad Boltenhagen šŸ‡©šŸ‡Ŗ

Wir wĆ¼nĀ­schen weiĀ­terĀ­hin erholĀ­same Tage!

šŸ–¤šŸ¤