šŸŒāœˆļø BorusĀ­sia WorldĀ­wide āœˆļøšŸŒ

Jonas KrƶĀ­ger, SpieĀ­ler unseĀ­rer Eā€‘Juniorenmannschaft, und Papa Frank senĀ­den uns UrlaubsĀ­grĆ¼ĆŸe vom OstĀ­seeĀ­bad Boltenhagen šŸ‡©šŸ‡Ŗ

Wir wĆ¼nĀ­schen weiĀ­terĀ­hin erholĀ­same Tage!

šŸ–¤šŸ¤