šŸŒāœˆļø BorusĀ­sia WorldĀ­wide āœˆļøšŸŒ

FriedĀ­rich, SpieĀ­ler unseĀ­rer BamĀ­bini, senĀ­det uns UrlaubsĀ­grĆ¼ĆŸe aus Side in der TĆ¼rkei šŸ‡¹šŸ‡·

Wir wĆ¼nĀ­schen weiĀ­terĀ­hin erholĀ­same Tage!

šŸ–¤šŸ¤