šŸŒāœˆļø BorusĀ­sia WorldĀ­wide āœˆļøšŸŒ

Nach BarĀ­ceĀ­lona kommt MalĀ­lorca šŸ‡ŖšŸ‡øšŸ¤©šŸ˜ Erneut senĀ­den uns FƶrĀ­derĀ­mitĀ­glied Sven und Sohn Liam, TorĀ­wart unseĀ­rer Dā€‘Junioren, UrlaubsgrĆ¼ĆŸe šŸ‡ŖšŸ‡ø

Wir wĆ¼nĀ­schen weiĀ­terĀ­hin erholĀ­same Tage!

šŸ–¤šŸ¤