šŸŒāœˆļø BorusĀ­sia WorldĀ­wide āœˆļøšŸŒ

Julian, SpieĀ­ler unseĀ­rer E2-JunioĀ­ren, und Phil, SpieĀ­ler unseĀ­rer F2-JunioĀ­ren, senĀ­den uns UrlaubsĀ­grĆ¼ĆŸe aus Side in der TĆ¼rkei šŸ‡¹šŸ‡·

Wir wĆ¼nĀ­schen weiĀ­terĀ­hin erholĀ­same Tage!

šŸ–¤šŸ¤