šŸŒāœˆļø BorusĀ­sia WorldĀ­wide āœˆļøšŸŒ

Noah Beck, SpieĀ­ler unseĀ­rer Eā€‘Junioren, und Eltern senĀ­den uns UrlaubsĀ­grĆ¼ĆŸe von der schƶĀ­nen NordĀ­seeĀ­kĆ¼ste in den Niederlanden šŸ‡³šŸ‡±

Wir wĆ¼nĀ­schen weiĀ­terĀ­hin erholĀ­same Tage!

šŸ–¤šŸ¤