šŸŒāœˆļø BorusĀ­sia WorldĀ­wide āœˆļøšŸŒ

Unser FƶrĀ­derĀ­mitĀ­glied Sven und Sohn Liam, TorĀ­wart unseĀ­rer Dā€‘Junioren, senĀ­den uns UrlaubsĀ­grĆ¼ĆŸe aus Barcelona šŸ‡ŖšŸ‡ø

Wir wĆ¼nĀ­schen weiĀ­terĀ­hin erholĀ­same Tage!

šŸ–¤šŸ¤