šŸŒāœˆļø BorusĀ­sia WorldĀ­wide āœˆļøšŸŒ

Willi, Nico, Max und Basti, SpieĀ­ler unseĀ­rer 1. und 2. MƤnĀ­nerĀ­mannĀ­schaft, senĀ­den uns UrlaubsĀ­grĆ¼ĆŸe aus CrikĀ­veĀ­nica in Kroatien šŸ‡­šŸ‡·

Wir wĆ¼nĀ­schen weiĀ­terĀ­hin erholĀ­same Tage und denkt daran, zwiĀ­schenĀ­durch auch mal eine MĆ¼lĀ­lĀ­erĀ­milch zu trinken šŸ˜!

šŸ–¤šŸ¤