šŸŒāœˆļø BorusĀ­sia WorldĀ­wide āœˆļøšŸŒ

MarĀ­lon Mewes, SpieĀ­ler unseĀ­rer F1-JunioĀ­renĀ­mannĀ­schaft, senĀ­det uns UrlaubsĀ­grĆ¼ĆŸe von der Insel RĆ¼gen šŸ‡©šŸ‡Ŗ

Wir wĆ¼nĀ­schen weiĀ­terĀ­hin erholĀ­same Tage!

šŸ–¤šŸ¤