šŸŒāœˆļø BorusĀ­sia WorldĀ­wide āœˆļøšŸŒ

Mario Simon, HĆ¼tĀ­tenĀ­beĀ­treiĀ­ber und Co-TraiĀ­ner unseĀ­rer Aā€‘Juniorenmannschaft, senĀ­det uns UrlaubsĀ­grĆ¼ĆŸe aus dem bewƶlkĀ­ten Zinget šŸ‡©šŸ‡Ŗ

Wir wĆ¼nĀ­schen erholĀ­same Tage!

šŸ–¤šŸ¤