šŸŒāœˆļø BorusĀ­sia WorldĀ­wide āœˆļøšŸŒ

Finn H., SpieĀ­ler unseĀ­rer BamĀ­bini, senĀ­det uns UrlaubsĀ­grĆ¼ĆŸe aus dem sonĀ­niĀ­gen Oslo in Norwegen šŸ‡³šŸ‡“

Wir wĆ¼nĀ­schen erholĀ­same Tage!

šŸ–¤šŸ¤