šŸŒāœˆļø BorusĀ­sia WorldĀ­wide āœˆļøšŸŒ

Eric KabeĀ­litz, SpieĀ­ler unseĀ­rer 1. MƤnĀ­nerĀ­mannĀ­schaft, senĀ­det uns UrlaubsĀ­grĆ¼ĆŸe aus dem sonĀ­niĀ­gen Punta Cana šŸŒ“ in der DomiĀ­niĀ­kaĀ­niĀ­schen Republik šŸ‡©šŸ‡“

Wir wĆ¼nĀ­schen erholĀ­same Tage!

šŸ–¤šŸ¤