šŸŒāœˆļø BorusĀ­sia WorldĀ­wide āœˆļøšŸŒ

Levi, SpieĀ­ler unseĀ­rer Fā€‘Juniorenmannnschaf, senĀ­det uns UrlaubsĀ­grĆ¼ĆŸe aus dem sonĀ­niĀ­gen HeringsĀ­dorf auf Udesom šŸ‡©šŸ‡Ŗ

Wir wĆ¼nĀ­schen erholĀ­same Tage!

šŸ–¤šŸ¤