šŸŒāœˆļø BorusĀ­sia WorldĀ­wide āœˆļøšŸŒ

Jonas Efa, TorĀ­wart unseĀ­rer Eā€‘Juniorenmannschaft, und FamiĀ­lie senĀ­den uns UrlaubsĀ­grĆ¼ĆŸe aus dem OstĀ­seeĀ­bad Kellenhusen šŸ‡©šŸ‡Ŗ

Wir wĆ¼nĀ­schen erholĀ­same Tage!

šŸ–¤šŸ¤