šŸŒāœˆļø BorusĀ­sia WorldĀ­wide āœˆļøšŸŒ

Nico Braun, TruĀ­ckerĀ­boy, EdelĀ­fan und eheĀ­maĀ­liĀ­ger TraiĀ­ner, senĀ­det uns UrlaubsĀ­grĆ¼ĆŸe aus dem sonĀ­niĀ­gen Side in der TĆ¼rkei šŸ‡¹šŸ‡·

Wir wĆ¼nĀ­schen erholĀ­same Tage und hofĀ­fentĀ­lich sieht man sich bald mal wieĀ­der an der Massowburg.

šŸ–¤šŸ¤