šŸŒāœˆļø BorusĀ­sia WorldĀ­wide āœˆļøšŸŒ

MarĀ­lon Mundt, SpieĀ­ler unseĀ­rer F1-JunioĀ­renĀ­mannĀ­schaft, senĀ­det uns UrlaubsĀ­grĆ¼ĆŸe von der ZugĀ­spitze in Garmisch-Partenkirchen šŸ‡©šŸ‡Ŗ

Wir wĆ¼nĀ­schen erholĀ­same Tage!

šŸ–¤šŸ¤

PS: MƶchĀ­test auch du uns ein Foto aus dem Urlaub senĀ­den mit deiĀ­nem FanĀ­schal, BorusĀ­siaĀ­sĀ­hirt oder BaseĀ­cap, dann sende eine WhatsĀ­App NachĀ­richt an Bjƶrn WieĀ­seĀ­ner unter 0172/2112605. Wir freuen uns drauf ā˜€ļøšŸ‘