šŸŒāœˆļø BorusĀ­sia WorldĀ­wide āœˆļøšŸŒ

Majid, eheĀ­maĀ­liĀ­ger SpieĀ­ler unseĀ­rer zweiĀ­ten MƤnĀ­nerĀ­mannĀ­schaft, senĀ­det uns GrĆ¼ĆŸe aus seiĀ­ner HeiĀ­mat Iran šŸ‡®šŸ‡·
So wie du an uns denkst, denĀ­ken auch wir oft an dich. Auf ein schnelĀ­les WieĀ­derĀ­seĀ­hen mit dir, Majid

šŸ–¤šŸ¤