šŸŒāœˆļø BorusĀ­sia WorldĀ­wide āœˆļøšŸŒ

Toni BoyĀ­witt, TorĀ­jƤĀ­ger unseĀ­rer zweiĀ­ten MƤnĀ­nerĀ­mannĀ­schaft, und Hundi šŸ• ChesĀ­ter senĀ­deĀ­ten uns verĀ­ganĀ­geĀ­nes WochenĀ­ende UrlaubsĀ­grĆ¼ĆŸe von der Insel Usedom šŸ‡©šŸ‡Ŗ

Wir hofĀ­fen, ihr hatĀ­tet ein erholĀ­saĀ­mes Wochenende!

šŸ–¤šŸ¤