šŸŒāœˆļø BorusĀ­sia WorldĀ­wide āœˆļøšŸŒ

Liam MarkĀ­graf, TorĀ­wart unseĀ­rer E1, senĀ­det uns entĀ­krƤfĀ­tete GrĆ¼ĆŸe vom XLEĀ­TIX-Kids-Event auf der TrabĀ­rennĀ­bahn KarlsĀ­horst in BerĀ­lin šŸ˜
Respekt vor dieĀ­ser LeisĀ­tung, Liam!

šŸ–¤šŸ¤