šŸŒāœˆļø BorusĀ­sia WorldĀ­wide āœˆļøšŸŒ

Jan, perĀ­sƶnĀ­liĀ­cher EdelĀ­fan von TopĀ­stĆ¼rĀ­mer Julian Schwandt und leiĀ­denĀ­schaftĀ­liĀ­cher AllesĀ­fahĀ­rer, senĀ­det uns sonĀ­nige UrlaubsĀ­grĆ¼ĆŸe von Kreta šŸ‡¬šŸ‡·

Wir wĆ¼nĀ­schen erholĀ­same Tage!

šŸ–¤šŸ¤