šŸŒāœˆļø BorusĀ­sia WorldĀ­wide āœˆļø šŸŒ

MarĀ­lon und Noah von unseĀ­rer F1-JunioĀ­renĀ­mannĀ­schaft senĀ­den uns StaĀ­diĀ­ongrĆ¼ĆŸe aus BerĀ­lin.
Wir wĆ¼nĀ­schen viel SpaƟ und reichĀ­lich Tore.

šŸ–¤šŸ¤