šŸŒāœˆļø BorusĀ­sia WorldĀ­wide āœˆļø šŸŒ

MarĀ­lon von unseĀ­rer F1-JunioĀ­renĀ­mannĀ­schaft senĀ­det uns StaĀ­diĀ­ongrĆ¼ĆŸe aus dem sonĀ­niĀ­gen MĆ¼nĀ­chen.
Wir wĆ¼nĀ­schen viel SpaƟ und reichĀ­lich Tore.

šŸ–¤šŸ¤