šŸŒāœˆļø BorusĀ­sia WorldĀ­wide āœˆļøšŸŒ

Jonah FrauĀ­bƶse, KiloĀ­meĀ­terĀ­fresĀ­ser und HunĀ­deĀ­lunge unseĀ­rer Bā€‘Juniorenmannschaft, senĀ­det uns UrlaubsĀ­grĆ¼ĆŸe aus dem sonĀ­niĀ­gen Dresden šŸ‡©šŸ‡Ŗ

Wir wĆ¼nĀ­schen erholĀ­same Tage!

šŸ–¤šŸ¤