šŸŒāœˆļø BorusĀ­sia WorldĀ­wide āœˆļøšŸŒ

MarĀ­lon Mundt, SpieĀ­ler unseĀ­rer F1-JunioĀ­renĀ­mannĀ­schaft, senĀ­det uns UrlaubsĀ­grĆ¼ĆŸe vom Karls ErlebĀ­nisĀ­dorf in Rƶvershagen šŸ‡©šŸ‡Ŗ

Wir wĆ¼nĀ­schen erholĀ­same Tage!

šŸ–¤šŸ¤