đŸŒâœˆïž Borus­sia World­wide âœˆïžđŸŒ

Julian Schwandt, Top­tor­jÀ­ger unse­rer ers­ten MĂ€n­ner­mann­schaft, und Sohn Leo sen­den uns Urlaubs­grĂŒĂŸe aus dem son­ni­gen Manav­gat in der TĂŒrkei đŸ‡čđŸ‡·

Wir wĂŒn­schen erhol­same Tage!

đŸ–€đŸ€