šŸ•Æļø Advent, Advent das dritte LichtĀ­lein brennt šŸ•Æļø

Wir wĆ¼nĀ­schen allen MitĀ­glieĀ­dern, SponĀ­soĀ­ren, Fans und deren FamiĀ­liĀ­enĀ­mitĀ­glieĀ­dern einen schƶĀ­nen 3. Advent šŸ¤© šŸŽ…šŸ»

šŸ–¤šŸ¤